سرویس ها

📊 آمار ترافیک ــ وب سایت 🌍
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
7783 بازدید وب سایت مستقیم [ Direct Visits ] ⭐ توضیحات 3,000  تومان 1000000/100 فعال
7785 بازدید وب سایت از گوگل[ واقعی و سریع ⚡] توضیحات 3,000  تومان 1000000/100 فعال
7787 بازدید وب سایت از Instagram [ واقعی و سریع ⚡] توضیحات 3,000  تومان 1000000/100 فعال
7788 بازدید وب سایت از YouTube [ واقعی و سریع⚡] توضیحات 3,000  تومان 1000000/100 فعال
7784 بازدید وب سایت از گوگل با کلمات کلیدی [Custom Keywords] توضیحات 7,000  تومان 1000000/100 فعال
⛔ فالوور ارزان ـــ ریزش بالا
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
8342 فالوور ارزان اینستاگرام توضیحات 5,000  تومان 1000/20 فعال
8402 👤 فالوور میکس ارزان اینستاگرام توضیحات 6,000  تومان 22000/20 فعال
8403 👤 فالوور ارزان اینستاگرام سرور دلتا توضیحات 6,000  تومان 18000/10 11 روز 19 ساعت 48 دقیقه فعال
8344 فالوور اینستاگرام [3کا در روز] توضیحات 8,000  تومان 10000/10 فعال
پکیج ویژه ــ اینستاگرام ⭐
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
7803 پکیج نقره ای ( فالور + لایک + بازدید + کامنت ) توضیحات 73,000  تومان 1000/1000 فعال
7804 پکیج طلایی ( فالور + لایک + بازدید + کامنت ) توضیحات 113,000  تومان 1000/1000 فعال
7805 پکیج یاقوت ( فالور + لایک + بازدید + کامنت ) توضیحات 160,000  تومان 1000/1000 فعال
7806 پکیج الماس ( فالور + لایک + بازدید + کامنت ) توضیحات 332,000  تومان 1000/1000 فعال
⛔ ارزانترین ــ اینستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
8404 سیو پست اینستاگرام توضیحات 3,000  تومان 10000/100 فعال
8397 👁🗨 بازدید ارزان فول استوری اینستاگرام توضیحات 4,000  تومان 20000/50 فعال
7809 ایمپریشن [EXPLORE - HOME - LOCATION] توضیحات 7,000  تومان 2000000/100 فعال
8419 فالوور اینستاگرام ارزانترین در جهان توضیحات 21,000  تومان 80000/10 فعال
💫 اختصاصی ــ اینستاگرام 💫
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
8346 ویو اکسپلور سرور آلفا ( افزایش همه آمار ) توضیحات 14,000  تومان 100000/1000 فعال
7798 لایک ایرانی اکسپلور سرور آلفا ( افزایش همه آمار ) توضیحات 16,000  تومان 5000/1000 فعال
7799 لایک میکس ایرانی اکسپلور اینستاگرام ( افزایش همه آمار ) توضیحات 18,000  تومان 5000/1000 فعال
8347 ویو اکسپلور اینستاگرام ( افزایش همه آمار ) توضیحات 23,000  تومان 100000/1000 فعال
فالوور ایرانی ــ اینستاگرام🇮🇷
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
7815 فالوور ایرانی - ترکیه ای (ارزان) توضیحات 26,000  تومان 5000/100 فعال
7816 فالوور میکس ظرفیت بالا توضیحات 31,000  تومان 500000/100 فعال
7821 فالوور ایرانی کیفیت مناسب ⭐ توضیحات 44,000  تومان 500000/10 16 دقیقه فعال
7822 فالوور ایرانی نامبر وان (آپدیت جدید) توضیحات 47,000  تومان 100000/100 3 ساعت 40 دقیقه فعال
7819 فالوور ایرانی سرور بتا⚡ توضیحات 52,000  تومان 15000/100 فعال
7825 فالوور فول ایرانی کیفیت بالا توضیحات 54,000  تومان 10000/100 58 دقیقه فعال
8420 فالوور ایرانی فول پروفایل جدید💥 توضیحات 72,000  تومان 15000/200 فعال
7824 فالوور ویژه ایرانی توضیحات 119,000  تومان 3000/200 فعال
6919 فالوور ایرانی پلاس کیفیت بالا ⭐ توضیحات 160,000  تومان 50000/1000 فعال
7718 فالوور ایرانی پلاس کیفیت بالا ⭐ توضیحات 164,000  تومان 50000/1000 فعال
7827 فالور ایرانی 100% واقعی ( جذب حدود 1 کا ) توضیحات 491,000  تومان 1000/1000 فعال
7828 فالور ایرانی 100% واقعی ( جذب 2 الی 3 کا) توضیحات 717,000  تومان 1000/1000 فعال
فالوور خارجی ــ اینستاگرام🇩🇪
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
فالوور ایرانی 🇮🇷 ــ جدید ⭐
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
7832 فالوور میکس ایرانی سرور توربو (ظرفیت بالا) توضیحات 28,000  تومان 500000/100 10 ساعت 59 دقیقه فعال
♻️ فالوور میکس ـــ اینستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
8409 فالوور میکس سرور جدید 💥 توضیحات 17,000  تومان 1000000/10 فعال
8411 فالوور میکس سرور اسکات توضیحات 21,000  تومان 500000/10 فعال
8412 فالوور میکس سرور تتا [پرسرعت🚀] توضیحات 36,000  تومان 100000/100 فعال
8413 فالوور میکس سرور بتا پرسرعت ⚡ توضیحات 38,000  تومان 500000/10 فعال
8416 فالوور میکس سرور مکس 💥 توضیحات 44,000  تومان 500000/10 فعال
8417 فالوور میکس سرور رایان 💥 توضیحات 47,000  تومان 100000/10 فعال
8418 فالوور میکس سرور آلفا توضیحات 48,000  تومان 1000000/10 فعال
8415 فالوور میکس سرور هند با کیفیت [کم ریزش] توضیحات 52,000  تومان 100000/10 فعال
8414 فالوور میکس سرور هند [کم ریزش💎] توضیحات 53,000  تومان 1000000/10 فعال
فالوور اقتصادی ـــ اینستاگرام 💥
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
فالوور ـــ ترکیه ای 🇹🇷
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
فالوور کم ریزش ــ insta
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
فالوور ایرانی ــــ مناسب فروش
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
8408 👤 فالوور مناسب فروش سرور جدید توضیحات 22,000  تومان 20000/10 35 دقیقه فعال
فالوور بدون ریزش ــ اینستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
اسکراپ دیتا ــ اینستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
7941 استخراج آیدی فالوورهای پیج هدف [ سرور1 آلفا ] توضیحات 10,000  تومان 10000/1000 فعال
7943 استخراج آیدی کامنت کنندگان پست هدف [سرور4 آلفا ] توضیحات 80,000  تومان 5000/500 فعال
7942 استخراج آیدی لایک کنندگان پست هدف [سرور3 آلفا ] توضیحات 100,000  تومان 1000000/500 فعال
گزارش پیج ـــ اینستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
7946 گزارش خودآزاری و اختلالات روانی [سرور 1 آلفا ] توضیحات 93,000  تومان 10000/1000 فعال
7947 گزارش کلاهبرداری و ارتشاء [سرور 2 آلفا ] توضیحات 93,000  تومان 10000/1000 فعال
7948 گزارش فروش محصولات غیرقانونی [سرور 3 آلفا ] توضیحات 93,000  تومان 10000/1000 فعال
7949 گزارش موارد برهنگی و مستحجن [سرور 4 آلفا ] توضیحات 93,000  تومان 10000/1000 فعال
7950 گزارش تهدید یا آزار و اذیت دیگران [سرور 5 آلفا ] توضیحات 93,000  تومان 10000/1000 فعال
7951 گزارش نهادهای خشن و یا خطرناک [سرور 6 آلفا ] توضیحات 93,000  تومان 10000/1000 فعال
❤️ لایک اختصاصی ـــ اینستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
❌ لایک ارزان ــ اینستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
8398 ❤ لایک ارزان قیمت پست اینستاگرام توضیحات 700  تومان 17500/100 7 ساعت 2 دقیقه فعال
8399 ❤ لایک پست اینستاگرام سرور جدید بتا 💥 توضیحات 900  تومان 35000/100 50 دقیقه فعال
7965 ❤ لایک اینستاگرام (ویژه) توضیحات 3,000  تومان 5000/20 26 دقیقه فعال
7971 لایک میکس ارزان جدید 💥 توضیحات 4,000  تومان 300000/10 فعال
7972 لایک ارزان و با کیفیت توضیحات 4,000  تومان 2000/10 فعال
لایک ایرانی 🇮🇷 ــ اینستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
7983 لایک ایرانی سرعت بالا + تا 60 درصد هدیه توضیحات 5,000  تومان 30000/100 45 دقیقه فعال
7982 لایک ایرانی ریزش کم (جدید) توضیحات 6,000  تومان 10000/100 2 ساعت 34 دقیقه فعال
7978 لایک میکس ماتریکس (تا 20% هدیه) توضیحات 6,000  تومان 10000/100 12 دقیقه فعال
7986 لایک میکس ایرانی (بدون ریزش) توضیحات 7,000  تومان 50000/100 فعال
7985 لایک ایرانی الماس (تا 35% هدیه) توضیحات 7,000  تومان 50000/100 33 دقیقه فعال
7988 لایک ایرانی ارزان قیمت سرویس جدید پنل توضیحات 8,000  تومان 100000/100 فعال
7991 لایک ارزان قیمت با 40% ایرانی سرور تتا ⭐ توضیحات 9,000  تومان 20000/50 فعال
7981 لایک سرور گلد 60% ایرانی ⭐ توضیحات 11,000  تومان 50000/50 31 دقیقه فعال
7994 لایک vip ایرانی مناسب اکسپلور توضیحات 18,000  تومان 10000/100 14 دقیقه فعال
7995 لایک ایرانی واقعی ( پیشنهادی سایت ) توضیحات 20,000  تومان 2000/100 34 دقیقه فعال
7996 لايک ایرانی با کیفیت (سرور آلفا ) توضیحات 22,000  تومان 20000/10 فعال
8000 لایک ایرانی 100% پروفایل دار سرور ممتاز آلفا توضیحات 67,000  تومان 20000/50 فعال
8352 لایک ایرانی واقعی ویژه vip پیشنهادی پنل ⭐⚡💥 توضیحات 117,000  تومان 1000/30 فعال
لایک خارجی 🇩🇪 ــ اینستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
8006 لایک میکس توربو توضیحات 5,000  تومان 50000/10 فعال
8007 لایک خارجی کیفیت بالا ⭐ توضیحات 7,000  تومان 10000/20 فعال
8009 لایک خارجی سریع و ارزان توضیحات 14,000  تومان 20000/10 فعال
❤️ لایک میکس ــ ارزان 💥
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
8030 لایک میکس سرور مکس پرو ⭐ تا 30 روز جبران ریزش توضیحات 2,000  تومان 300000/10 1 ساعت 17 دقیقه فعال
8016 لایک میکس سرور تتا ⭐ توضیحات 2,000  تومان 100000/10 37 دقیقه فعال
8025 لایک میکس سرور دوم بتا ⚡ توضیحات 3,000  تومان 300000/10 فعال
❤️ لایک IGTV ــ اینستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
8038 لایک reels اینستاگرام توضیحات 19,000  تومان 10000/100 فعال
ویـو خودکار ـــ اینستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
بازدید همه کاره IGTV و REELS
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
8405 بازدید پست اینستاگرام ارزان 💥 توضیحات 3,000  تومان 10000/100 1 ساعت 26 دقیقه فعال
8357 ویو ویدیو کیفیت بالا سرور بتا توضیحات 6,000  تومان 25000/1000 28 دقیقه فعال
8354 ویو ویدیو سرور دلتا توضیحات 11,000  تومان 500000/100 فعال
8355 ویو ویدیو سرور آلفا جدید 💥 توضیحات 18,000  تومان 1000000/100 فعال
8356 ویو ویدیو همه کاره سرور گاما توضیحات 20,000  تومان 100000/100 فعال
8358 ویو ویدیو همه کاره سرور اکو با کیفیت توضیحات 40,000  تومان 100000/100 فعال
لایــو ــ اینستـاگـرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
8044 بازدید لایو سرور دلتا 💥 [15 الی 30 دقیقه] توضیحات 31,000  تومان 20000/10 فعال
8045 بازدید لایو سرور متا ایکس [30 الی 60 دقیقه] توضیحات 61,000  تومان 20000/10 فعال
8043 بازدید لایو + لایک ( 15 دقیقه) توضیحات 105,000  تومان 5000/100 فعال
8047 بازدید لایو سرور ممتاز آلفا ⭐ [30 الی 60 دقیقه] توضیحات 125,000  تومان 20000/10 فعال
8046 بازدید لایو (10 تا 30 دقیقه ) توضیحات 345,000  تومان 10000/100 فعال
8049 لایو 30 دقیقه + لایک قلبی + کامنت ایموجی توضیحات 531,000  تومان 2000/20 فعال
8048 بازدید لایو ( 60 دقیقه) توضیحات 557,000  تومان 10000/100 فعال
💬 کامنت ــ اینستاگرام 💬
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
8050 💬 کامنت ایرانی رندوم توضیحات 24,000  تومان 10000/10 فعال
8054 💬 مجموعه کامنت تعریف و تمجید از پست توضیحات 40,000  تومان 80000/10 فعال
8051 💬 مجموعه کامنت تبریک تولد توضیحات 44,000  تومان 200/10 فعال
8052 💬 مجموعه کامنت تبریک عروسی توضیحات 44,000  تومان 200/10 فعال
8055 💬 مجموعه کامنت عرض تسلیت توضیحات 44,000  تومان 200/10 فعال
8056 💬 مجموعه کامنت تعریف از پست آهنگ توضیحات 44,000  تومان 100/10 فعال
8057 💬 مجموعه کامنت تعریف از پست علمی توضیحات 160,000  تومان 1000/10 فعال
8058 💬 کامنت رندم ایرانی کیفیت بالا توضیحات 186,000  تومان 1000/5 فعال
💬 کامنت ویژه ــــ insta ⭐
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
8059 کامنت ویژه ــــ با متن دلخواه توضیحات 39,000  تومان 5000/10 فعال
8061 💬 کامنت تبلیغاتی (محصولات فروشگاهی) توضیحات 40,000  تومان 80000/100 فعال
بازدید هایلایت ــ اينستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
8065 بازدید هایلایت ها سرور نیترو ⭐⚡💥 توضیحات 96,000  تومان 100000/20 فعال
8066 ویو هایلایت اینستاگرام توضیحات 133,000  تومان 10000/20 فعال
استوری ــ اینستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
آمار استوری ـــ اینستاگرام 💥
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
8077 ایمپریشن استوری سرور جدید 💥⚡ توضیحات 4,000  تومان 1000000/200 فعال
8078 پروفایل ویزیت استوری سرور دلتا ⭐ توضیحات 8,000  تومان 10000/100 فعال
8079 رای نظرسنجی استوری | گزینه Yes [سریع⚡] توضیحات 14,000  تومان 100000/100 فعال
8080 لایک استوری سرور اکو ⭐⚡💥 توضیحات 19,000  تومان 100000/100 فعال
8081 شییر استوری سرور اختصاصی نیترو ⭐ توضیحات 20,000  تومان 10000000/100 فعال
8359 رای نظرسنجی استوری پاسخ یک [سریع⚡] توضیحات 20,000  تومان 1000000/100 فعال
8360 رای نظرسنجی استوری پاسخ دو [سریع⚡] توضیحات 20,000  تومان 1000000/100 فعال
8082 افزایش همه آمار استوری سرور آلفا ⭐[ توضیحات ] توضیحات 36,000  تومان 1000000/100 فعال
اکسپلوری ـــ استوری👁️‍🗨️
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
خدمات اکسپلوری ـــ جدید⚡
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
سرویس های ــ اکسپلور ⭐
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
8120 Impressions + Reach + Profile Visit توضیحات 7,000  تومان 1000000/100 فعال
8121 Impressions + Profile Visit + Discover توضیحات 7,000  تومان 10000/100 فعال
8122 Impressions [From EXPLORE + HOME + LOCATION + PROFILE] توضیحات 9,000  تومان 2000000/100 فعال
8126 Impressions + Profile Visit + Discover توضیحات 18,000  تومان 50000/100 فعال
سیو پست ـــ اینستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
8139 سیو پست اینستاگرام خارجی توضیحات 7,000  تومان 5000/100 فعال
اکسپلور ـ ریچ ـ ایمپرشن ـ بازدید
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
8143 ایمپریشن اینستاگرام (ارزان) توضیحات 3,000  تومان 10000/100 فعال
8150 ایمپریشن + Reach + Profile Visit سرور تانگو ⭐ توضیحات 4,000  تومان 100000/100 فعال
8146 ایمپریشن + Reach سرور تتا 💥⚡⭐ توضیحات 4,000  تومان 1000000/100 فعال
8148 ایمپریشن سرور ممتاز دلتا ⭐ توضیحات 5,000  تومان 1000000/10 فعال
8141 ایمپریشن سرور دوم دلتا 💥⚡⭐ توضیحات 5,000  تومان 50000/10 فعال
8154 ایمپریشن + Reach + Profile Visit سرور متا ایکس توضیحات 8,000  تومان 5000000/100 فعال
8161 ایمپریشن + Reach سرور گلد 🥇 توضیحات 10,000  تومان 200000/50 فعال
8155 ریچ + ایمپریشن ( ارزان قیمت ) توضیحات 11,000  تومان 100000/10 فعال
8158 ایمپریشن+ Reach + Profile Visit سرور اختصاصی آلفا ⭐ توضیحات 12,000  تومان 5000000/100 فعال
⚡سایر خدمات ــ اینستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
8167 شییر پست سرور آلفا پیشنهادی ⭐ توضیحات 21,000  تومان 5000000/100 فعال
💟 خدمات ــــ لایکی 💟
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
8169 ❤ لایک لایکی ❤ توضیحات 107,000  تومان 10000/50 فعال
8172 اشتراک گذاری لایکی [ share ] توضیحات 173,000  تومان 10000/50 فعال
8174 👤 فالوور لایکی توضیحات 504,000  تومان 50000/5 فعال
⛔ ارزانترین های ـــ تلگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
8175 بازدید تک پست تلگرام توضیحات 300  تومان 1000000/100 فعال
ممبر کانال ـ گروه ایرانی 🇮🇷
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
6312 👤 ممبر ارزان[ کانال یا گروه ] زیر 50 کا توضیحات 34,000  تومان 2000/1000 فعال
7721 👤 ممبر ارزان[ کانال یا گروه ] زیر 50 کا توضیحات 35,000  تومان 2000/1000 فعال
7105 ممبر هیدن[ کانال یا گروه ] زیر 50 کا توضیحات 38,000  تومان 5000/1000 فعال
7722 ممبر هیدن[ کانال یا گروه ] زیر 50 کا توضیحات 39,000  تومان 5000/1000 فعال
4462 ممبر ارزان [ کانال یا گروه ] زیر 100 توضیحات 42,000  تومان 10000/1000 فعال
7723 ممبر ارزان [ کانال یا گروه ] زیر 100 توضیحات 43,000  تومان 10000/1000 فعال
7127 ممبر هیدن[ کانال یا گروه] زیر 100 کا توضیحات 48,000  تومان 10000/1000 فعال
7724 ممبر هیدن[ کانال یا گروه] زیر 100 کا توضیحات 49,000  تومان 10000/1000 فعال
7133 ممبر فیک کانال و گروه تلگرام توضیحات 52,000  تومان 40000/1000 فعال
7725 ممبر فیک کانال و گروه تلگرام توضیحات 54,000  تومان 40000/1000 فعال
7106 ممبر اد اجباری واقعی[ کانال یا گروه] زیر 50 کا توضیحات 72,000  تومان 10000/1000 فعال
5973 👤 ممبر اجباری واقعی [ کانال یا گروه ] زیر 100 کا توضیحات 74,000  تومان 10000/1000 فعال
7726 ممبر اد اجباری واقعی[ کانال یا گروه] زیر 50 کا توضیحات 74,000  تومان 10000/1000 فعال
7727 👤 ممبر اجباری واقعی [ کانال یا گروه ] زیر 100 کا توضیحات 76,000  تومان 10000/1000 فعال
6301 ممبر اد قفلی [کانال یا گروه] زیر 50 کا توضیحات 80,000  تومان 5000/1000 فعال
7728 ممبر اد قفلی [کانال یا گروه] زیر 50 کا توضیحات 82,000  تومان 5000/1000 فعال
6315 👤 ممبر اد قفلی[کانال یا گروه] زیر 100 کا توضیحات 90,000  تومان 12000/1000 فعال
7729 👤 ممبر اد قفلی[کانال یا گروه] زیر 100 کا توضیحات 92,000  تومان 12000/1000 فعال
1760 ممبر اد اجباری خالص کانال و گروه توضیحات 98,000  تومان 5000/1000 فعال
7730 ممبر اد اجباری خالص کانال و گروه توضیحات 100,000  تومان 5000/1000 فعال
ممبر میکس تلگرام جدید 💥
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
8361 ممبر میکس کانال یا گروه سرور گاما توضیحات 26,000  تومان 20000/100 فعال
8176 ممبر میکس کانال یا گروه سرور بتا توضیحات 30,000  تومان 200000/500 فعال
8180 ممبر میکس کانال یا گروه جدید 💥 توضیحات 46,000  تومان 100000/500 فعال
8183 ممبر میکس کانال یا گروه سرور ممتاز آلفا ⭐ توضیحات 75,000  تومان 20000/100 فعال
8184 ممبر میکس کانال یا گروه سرور آلفا توضیحات 83,000  تومان 250000/500 فعال
8178 ممبر میکس کانال یا گروه سرور دلتا توضیحات 93,000  تومان 10000000/500 فعال
ممبر ایرانی تلگرام جدید 💥
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
8362 ممبر ایرانی کانال یا گروه سرور گلد توضیحات 56,000  تومان 25000/100 فعال
8363 ممبر ایرانی کانال یا گروه ارزان قیمت توضیحات 107,000  تومان 25000/10 فعال
ممبر تلگرام ــ خارجی 🇩🇪
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
1786 ممبر کانال خارجی جدید توضیحات 45,000  تومان 5000/1000 فعال
7731 ممبر کانال خارجی جدید توضیحات 46,000  تومان 5000/1000 فعال
7115 ممبر میکس خارجی کانال تلگرام (پرسرعت) توضیحات 55,000  تومان 35000/1000 فعال
7732 ممبر میکس خارجی کانال تلگرام (پرسرعت) توضیحات 57,000  تومان 35000/1000 فعال
5230 ممبر گروه خارجی (ارسال آنی) توضیحات 70,000  تومان 15000/1000 فعال
7733 ممبر گروه خارجی (ارسال آنی) توضیحات 72,000  تومان 15000/1000 فعال
7119 ممبر گروه خارجی باکیفیت ⭐ توضیحات 88,000  تومان 30000/1000 فعال
7734 ممبر گروه خارجی باکیفیت ⭐ توضیحات 90,000  تومان 30000/1000 فعال
ممبر ایرانی ــ کانال تلگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
8187 ممبر فیک کم ریزش جدید 💥 توضیحات 47,000  تومان 5000/1000 فعال
8188 ممبر فیک کانال تلگرام جدید 💥 توضیحات 47,000  تومان 20000/1000 فعال
8186 ممبر اد اجباری خالص ویو دار جدید 💥 توضیحات 54,000  تومان 10000/1000 فعال
8189 ممبر فیک (کم ریزش جدید 💥) توضیحات 67,000  تومان 15000/1000 فعال
8190 ممبر ادد اجباری جدید 💥 ( کانال زیر 200 کا ) توضیحات 73,000  تومان 10000/1000 فعال
8191 ممبر ادد اجباری جدید 💥 (کانال زیر 300 کا) توضیحات 107,000  تومان 80000/500 فعال
ممبر تلگرام ـــ با کیفیت 🟢
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
4460 هیدن کانال و گروه با کیفیت ⭐ توضیحات 48,000  تومان 50000/1000 فعال
7735 هیدن کانال و گروه با کیفیت ⭐ توضیحات 49,000  تومان 50000/1000 فعال
6949 ممبر اجباری واقعی[کانال یا گروه] با کیفیت ⭐ توضیحات 72,000  تومان 50000/1000 فعال
7736 ممبر اجباری واقعی[کانال یا گروه] با کیفیت ⭐ توضیحات 74,000  تومان 50000/1000 فعال
6788 ممبر سیلور ویژه کانال و گروه تلگرام ⭐ توضیحات 76,000  تومان 50000/1000 فعال
7737 ممبر سیلور ویژه کانال و گروه تلگرام ⭐ توضیحات 78,000  تومان 50000/1000 فعال
6790 ممبر گلد کانال و گروه کیفیت بالا پیشنهادی ⭐ توضیحات 80,000  تومان 40000/1000 1 ساعت 44 دقیقه فعال
7738 ممبر گلد کانال و گروه کیفیت بالا پیشنهادی ⭐ توضیحات 82,000  تومان 40000/1000 فعال
6789 ممبر نیترو واقعی ایرانی گروه و کانال⭐ توضیحات 85,000  تومان 50000/1000 3 ساعت 43 دقیقه فعال
7739 ممبر نیترو واقعی ایرانی گروه و کانال⭐ توضیحات 87,000  تومان 50000/1000 فعال
5921 ممبر فول آنلاین کانال/گروه استارت آنی + هدیه توضیحات 90,000  تومان 30000/1000 فعال
4468 🏆 ممبر کاپ کیفیت بالا گروه و کانال 🏆 توضیحات 92,000  تومان 15000/1000 فعال
7740 ممبر فول آنلاین کانال/گروه استارت آنی + هدیه توضیحات 92,000  تومان 30000/1000 فعال
7741 🏆 ممبر کاپ کیفیت بالا گروه و کانال 🏆 توضیحات 94,000  تومان 15000/1000 فعال
4463 ممبر اد قفلی گروه و کانال توضیحات 98,000  تومان 20000/1000 فعال
7742 ممبر اد قفلی با کیفیت گروه و کانال توضیحات 100,000  تومان 20000/1000 فعال
4459 ممبر کانال و گروه کیفیت در حد پاپ آپ ⭐ توضیحات 120,000  تومان 5000/1000 فعال
7743 ممبر کانال و گروه کیفیت در حد پاپ آپ ⭐ توضیحات 123,000  تومان 5000/1000 فعال
ممبر کانال و گروه ــ کم ریزش
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
5217 ممبر هیدن گروه و کانال تلگرام کم ریزش توضیحات 52,000  تومان 10000/1000 فعال
7744 ممبر هیدن گروه و کانال تلگرام کم ریزش توضیحات 54,000  تومان 10000/1000 فعال
1762 ممبر اجباری واقعی کم ریزش کانال و گروه توضیحات 77,000  تومان 20000/1000 فعال
7745 ممبر اجباری واقعی کم ریزش کانال و گروه توضیحات 79,000  تومان 20000/1000 فعال
4869 ممبر سیلور گروه و کانال های زیر 100 کا توضیحات 82,000  تومان 30000/1000 فعال
7746 ممبر سیلور گروه و کانال های زیر 100 کا توضیحات 84,000  تومان 30000/1000 فعال
4878 👤 ممبر گلد کم ریزش با کیفیت پر سرعت ⚡ توضیحات 85,000  تومان 40000/1000 1 روز 4 ساعت 38 دقیقه فعال
7747 👤 ممبر گلد کم ریزش با کیفیت پر سرعت ⚡ توضیحات 87,000  تومان 40000/1000 فعال
4877 ممبر فیک گروه یا کانال[ کم ریزش ] توضیحات 88,000  تومان 40000/1000 فعال
4872 ممبر نیترو کم ریزش( گروه / کانال ) توضیحات 90,000  تومان 100000/1000 فعال
7748 ممبر فیک گروه یا کانال[ کم ریزش ] توضیحات 90,000  تومان 40000/1000 فعال
7749 ممبر نیترو کم ریزش( گروه / کانال ) توضیحات 92,000  تومان 100000/1000 فعال
4871 ممبر فول آنلاین کم ریزش ( گروه / کانال ) توضیحات 95,000  تومان 50000/1000 فعال
7750 ممبر فول آنلاین کم ریزش ( گروه / کانال ) توضیحات 97,000  تومان 50000/1000 فعال
4879 👤 ممبر اد قفلی کم ریزش گروه و کانال تلگرام توضیحات 108,000  تومان 20000/1000 فعال
7751 👤 ممبر اد قفلی کم ریزش گروه و کانال تلگرام توضیحات 111,000  تومان 20000/1000 فعال
ممبر کانال ـــ ظرفیت بالا
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
5975 ممبر هیدن [ کانال یا گروه ] ظرفیت 30 کا توضیحات 70,000  تومان 30000/1000 فعال
7752 ممبر هیدن [ کانال یا گروه ] ظرفیت 30 کا توضیحات 72,000  تومان 30000/1000 فعال
6785 ممبر هیدن کانال و گروه ظرفیت 50 کا توضیحات 80,000  تومان 50000/1000 فعال
5920 ممبر اجباری واقعی کانال یا گروه ایرانی ⚡ توضیحات 82,000  تومان 100000/1000 2 ساعت 34 دقیقه فعال
7753 ممبر هیدن کانال و گروه ظرفیت 50 کا توضیحات 82,000  تومان 50000/1000 فعال
7754 ممبر اجباری واقعی کانال یا گروه ایرانی ⚡ توضیحات 84,000  تومان 100000/1000 فعال
5970 ممبر هیدن برای کانال و گروه های زیر 200 کا⚡ توضیحات 85,000  تومان 40000/1000 فعال
7755 ممبر هیدن برای کانال و گروه های زیر 200 کا⚡ توضیحات 87,000  تومان 40000/1000 فعال
6314 ممبر هیدن با کیفیت | ظرفیت 100 کا توضیحات 90,000  تومان 100000/1000 فعال
7756 ممبر هیدن با کیفیت | ظرفیت 100 کا توضیحات 92,000  تومان 100000/1000 فعال
5971 ممبر هیدن ویژه [گروه یا کانال] زیر 300 کا توضیحات 95,000  تومان 60000/1000 فعال
7757 ممبر هیدن ویژه [گروه یا کانال] زیر 300 کا توضیحات 97,000  تومان 60000/1000 فعال
4874 ممبر برای کانال و گروه های زیر 400k [ با کیفیت ] توضیحات 104,000  تومان 50000/1000 فعال
7758 ممبر برای کانال و گروه های زیر 400k [ با کیفیت ] توضیحات 107,000  تومان 50000/1000 فعال
6784 ممبر اد قفلی کانال و گروه های زیر 200 کا توضیحات 112,000  تومان 50000/1000 3 ساعت 7 دقیقه فعال
7759 ممبر اد قفلی کانال و گروه های زیر 200 کا توضیحات 115,000  تومان 50000/1000 فعال
بازدید پست ــ تلگرام جدید 💥
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
8195 بازدید تک پست تلگرام[ سرور2 متا ایکس ] توضیحات 200  تومان 50000000/100 فعال
8364 بازدید ارزان تک پست تلگرام [ سرور4 متا ایکس ] توضیحات 200  تومان 50000000/100 فعال
8400 👁🗨 بازدید پست عادی تلگرام ارزان🎁 توضیحات 200  تومان 50000000/100 فعال
👁️‍🗨️ بازدید پست ــ تلگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
8401 👁🗨 بازدید ارزان قابلیت پست فورواردی تلگرام 🎁 توضیحات 200  تومان 100000000/10 فعال
8370 بازدید تک پست تلگرام ظرفیت بالا (کیفیت مناسب) توضیحات 400  تومان 10000/100 فعال
8199 بازدید 5 پست تلگرام کیفیت بالا (پشنهادی) توضیحات 3,000  تومان 300000/100 فعال
8201 بازدید 5 پست آینده تلگرام توضیحات 4,000  تومان 2000000/100 فعال
8203 بازدید 20 پست تلگرام توضیحات 4,000  تومان 100000/100 فعال
8202 بازدید 10 پست تلگرام کیفیت بالا (پیشنهادی) توضیحات 5,000  تومان 300000/100 فعال
8204 بازدید 10 پست آینده تلگرام توضیحات 7,000  تومان 2000000/100 فعال
8205 بازدید 100 پست آخر کانال تلگرام توضیحات 15,000  تومان 15000/500 فعال
8206 بازدید 20 پست تلگرام کیفیت بالا (پیشنهادی) توضیحات 16,000  تومان 300000/100 فعال
8207 بازدید 50 پست تلگرام کیفیت بالا (پیشنهادی) توضیحات 32,000  تومان 300000/1000 فعال
بازدید موزیک ـــ تلگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
4439 👁 بازدید تک پست تلگرام 👁 توضیحات 240  تومان 10000/1000 فعال
7760 👁 بازدید تک پست تلگرام 👁 توضیحات 300  تومان 10000/1000 فعال
8208 بازدید تک پست تلگرام (قابلیت بازدید برای پست فورواردی ) توضیحات 700  تومان 99999/100 فعال
8209 بازدید 5 پست تلگرام (قابلیت بازدید پست فورواردی) توضیحات 3,000  تومان 200000/100 فعال
8210 بازدید 10 پست تلگرام (قابلیت بازدید پست فورواردی ) توضیحات 6,000  تومان 200000/100 فعال
8211 بازدید 20 پست تلگرام (قابلیت بازدید پست فورواردی ) توضیحات 10,000  تومان 200000/100 فعال
8212 بازدید 50 پست تلگرام (قابلیت بازدید پست فورواردی ) توضیحات 24,000  تومان 100000/100 فعال
❤️ لایک و رأی ــ تلگرام 📊
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
6810 نظرسنجی سرور ممتاز اکو [سریع⚡] توضیحات 28,000  تومان 1000/100 فعال
7001 لایک پست تلگرام توضیحات 28,000  تومان 30000/50 فعال
7761 لایک پست تلگرام توضیحات 29,000  تومان 30000/50 فعال
7762 نظرسنجی سرور ممتاز اکو [سریع⚡] توضیحات 29,000  تومان 1000/100 فعال
7002 نظر سنجی تلگرام [ رأی ] توضیحات 32,000  تومان 30000/50 فعال
7763 نظر سنجی تلگرام [ رأی ] توضیحات 33,000  تومان 30000/50 فعال
6811 نظرسنجی سرور ممتاز آلفا [ پیشنهادی⭐️ ] توضیحات 34,000  تومان 500000/50 فعال
7764 نظرسنجی سرور ممتاز آلفا [ پیشنهادی⭐️ ] توضیحات 35,000  تومان 500000/50 فعال
🔥 ری‌اکشن ـــ تلگرام 👍
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
8377 Reaction (🤮) + ویو پست تلگرام توضیحات 900  تومان 1000000/15 فعال
8376 Reaction (💩)+ ویو پست تلگرام (سرعت بالا) توضیحات 900  تومان 1000000/15 فعال
8381 Reaction (🤮) + ویو پست تلگرام (سرعت بالا) توضیحات 900  تومان 1000000/15 فعال
8371 ری اکشن های منفی (👎😁😢💩🤮) + بازدید پست تلگرام توضیحات 2,000  تومان 1000000/10 فعال
8372 ری اکشن های مثبت (👍🤩🎉🔥❤) + بازدید پست تلگرام توضیحات 2,000  تومان 1000000/10 فعال
8373 ری اکشن قلب (❤) + بازدید پست تلگرام توضیحات 2,000  تومان 5000000/10 فعال
8374 ری اکشن لایک (👍) + بازدید پست تلگرام توضیحات 2,000  تومان 5000000/10 فعال
8375 Reaction (😱) + ویو پست تلگرام توضیحات 2,000  تومان 1000000/15 فعال
8385 Reaction (🤬) + ویو پست تلگرام توضیحات 2,000  تومان 50000/10 فعال
8386 ری اکشن میکس منفی ( 👎💩 🤮😢 😱 ) + ویو پست توضیحات 2,000  تومان 1000000/50 فعال
8384 Reaction (👍)+ ویو پست تلگرام (سرعت بالا) توضیحات 3,000  تومان 10000/10 فعال
8378 ری اکشن 😁 + ویو پست (سرعت بالا) توضیحات 4,000  تومان 40000/10 فعال
8379 Reaction (❤) + ویو پست تلگرام (سرعت بالا) توضیحات 4,000  تومان 39999/10 فعال
8380 Reaction (🔥) + ویو پست تلگرام (سرعت بالا) توضیحات 4,000  تومان 40000/10 فعال
8382 Reaction (🎉) + ویو پست تلگرام (سرعت بالا) توضیحات 4,000  تومان 40000/10 فعال
8383 Reaction (👎) + ویو پست تلگرام (سرعت بالا) توضیحات 4,000  تومان 10000/11 فعال
کامنت ـــ یوتیوب
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
8230 💬 کامنت (ایموجی) یوتیوب توضیحات 213,000  تومان 5000/10 فعال
👁️‍🗨️ بازدید ــــ یوتیوب
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
8236 ویو یوتیوب ارزان کیفیت معمولی توضیحات 47,000  تومان 10000/100 فعال
8237 ویو یوتیوب (ظرفیت بالا) توضیحات 518,000  تومان 50000/50 فعال
🧡 لایک ـــ یوتیوب
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
8238 لایک ویدیو یوتیوب سرور دلتا [سریع⚡] توضیحات 58,000  تومان 100000/10 فعال
8241 لایک یوتیوب(ظرفیت بالا) توضیحات 87,000  تومان 100000/20 فعال
8239 لایک ویدیو یوتیوب سرور نیترو پیشنهادی ⭐ توضیحات 88,000  تومان 500000/20 فعال
دیس لایک ــ یوتیوب
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
8242 دیس لایک ویدیو یوتیوب سرور دلتا [سریع⚡] توضیحات 34,000  تومان 2000000/100 فعال
سابسکرایب ــ یوتیوب
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
8244 سابسکرایب یوتیوب + Views + Likes سرور تانگو ⭐ توضیحات 305,000  تومان 100000/100 فعال
8245 سابسکرایب یوتیوب (کیفیت بالا) سرور آلفا ⭐ توضیحات 345,000  تومان 15000/50 فعال
8246 سابسکرایب یوتیوب + Views سرور آلفا پیشنهادی ⭐️ توضیحات 557,000  تومان 500000/100 فعال
💠 خـدمـات ــ آپارات 💠
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
🟣 خدمات ــ روبیکا 🟣
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
8252 بازدید ایرانی روبیکا واقعی توضیحات 4,000  تومان 10000/100 فعال
8253 ❤ لایک ایرانی روبیکا توضیحات 9,000  تومان 10000/100 فعال
8254 👤 فالوور ایرانی روبیکا واقعی توضیحات 48,000  تومان 10000/100 فعال
5963 پاپ آپ روبیکا 3 ساعته توضیحات 250,000  تومان 1000/1000 فعال
7765 پاپ آپ روبیکا 3 ساعته توضیحات 255,000  تومان 1000/1000 فعال
5964 پاپ آپ روبیکا 6 ساعته توضیحات 420,000  تومان 1000/1000 فعال
7766 پاپ آپ روبیکا 6 ساعته توضیحات 429,000  تومان 1000/1000 فعال
5965 پاپ آپ روبیکا 9 ساعته توضیحات 520,000  تومان 1000/1000 فعال
7767 پاپ آپ روبیکا 9 ساعته توضیحات 531,000  تومان 1000/1000 فعال
5966 پاپ آپ روبیکا 12 ساعته توضیحات 600,000  تومان 1000/1000 فعال
7768 پاپ آپ روبیکا 12 ساعته توضیحات 612,000  تومان 1000/1000 فعال
5967 پاپ آپ روبیکا 24 ساعته توضیحات 750,000  تومان 1000/1000 فعال
7769 پاپ آپ روبیکا 24 ساعته توضیحات 765,000  تومان 1000/1000 فعال
🆕 خدمات ــ لینکدین 🆕
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
8259 فالوور لینکدین توضیحات 491,000  تومان 50000/250 فعال
🟣 خدمات ــ ساندکلاد 🎵
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
8262 پلی ساندکلود [ سرور 3star تری استار ⭐⭐⭐] توضیحات 800  تومان 1000000000/100 فعال
8261 پلی ساندکلود سرور نیترو پلاس ⭐ توضیحات 2,000  تومان 100000000/100 فعال
8265 لایک sound cloud توضیحات 60,000  تومان 5000/50 فعال
8267 فالوور sound cloud توضیحات 133,000  تومان 2000/100 فعال
⏺️ خدمات ــ دیسکورد ⏺️
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
8270 ممبر دیسکورد (خانم) توضیحات 531,000  تومان 10000/1000 فعال
8272 ممبر آفلاین دیسکورد توضیحات 597,000  تومان 2000/50 فعال
فالوور ـــ تیک تاک
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
8274 فالوور میکس تیک تاک سرور دلتا [آهسته💧] توضیحات 35,000  تومان 100000/10 فعال
8276 فالوور تیک تاک سرور اختصاصی آلفا پیشنهادی ⭐ توضیحات 132,000  تومان 100000/10 فعال
لایک ـــ تیک تاک
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
بازدید ــــ تیک تاک
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
8284 بازدید تیک تاک سرور تانگو ⭐ توضیحات 200  تومان 100000000/1000 فعال
8285 ویو فوق ارزان تیک تاک توضیحات 6,000  تومان 10000/1000 فعال
👤 فالوور ــ فیسبوک
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
8288 فالوور پروفایل سرور اختصاصی نیترو ⭐️ توضیحات 35,000  تومان 1000000/100 فعال
8292 فیسبوک پروفایل فالوور(جبران ریزش 30 روز) توضیحات 1,724,000  تومان 1000/25 فعال
❤️ لایک ـــ فیسبوک
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
👤 فالوور ــ اسپاتیفای
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
8306 فالوور میکس اسپاتیفای سرور دلتا ⚡ توضیحات 20,000  تومان 1000000/100 فعال
8307 فالوور اسپاتیفای توضیحات 40,000  تومان 50000/100 فعال
خدمات ـــ اسپاتیفای پلی ⏯️
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
8310 پلی اسپاتیفای سرور مکس پرو [سریع⚡] توضیحات 19,000  تومان 10000000/1000 فعال
8311 پلی اسپاتیفای سرور پر سرعت آلفا [ پیشنهادی ⭐️] توضیحات 22,000  تومان 10000000/1000 فعال
8312 اسپاتیفای plays توضیحات 27,000  تومان 1000000000/5000 فعال
8314 اسپاتیفای Playlist Plays توضیحات 93,000  تومان 1000000/1000 فعال
سرچ پلی سیو ــ اسپاتیفای🎶
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
8315 سیو اسپاتیفای سرور پر قدرت نیترو [Track/Album] توضیحات 20,000  تومان 100000000/20 فعال
فالوور ـــــ کلاب هاوس 👋🏻
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
8321 فالوور کلاب هاوس توضیحات 226,000  تومان 3000/20 فعال
8322 فالوور خارجی کلاب هاوس توضیحات 770,000  تومان 5000/50 فعال
فالوور توئیتر ــ twitter
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
8325 فالوور توییتر سرور نیترو پیشنهادی + جبران ریزش ⭐ توضیحات 75,000  تومان 1000000/100 فعال
8326 👤 فالوور واقعی توئیتر ⭐ توضیحات 491,000  تومان 5000/50 فعال
سرویس ریتوییت ــ توئیتــر
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
8327 ری توییت توییتر سرور دلتا 💥 [آهسته💧] توضیحات 43,000  تومان 10000/25 فعال
8330 ریتوییت توییتر توضیحات 266,000  تومان 20000/10 فعال
بازدید ــ تــوئیتــر 🐦
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
8331 ویو توئیتر سریع و ارزان توضیحات 300  تومان 100000/1000 فعال
❤️ لایک توئیتر ــ twitter
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
8334 لایک توییتر سرور اختصاصی مکس پرو ⭐ توضیحات 51,000  تومان 10000/50 فعال
8335 لایک توییتر [ آهسته 💧] توضیحات 126,000  تومان 2000/10 فعال
8338 لایک واقعی توییتر (پیشنهادی) توضیحات 252,000  تومان 4000/20 فعال
⚡سایر خدمات ـــ توئیتر⚡
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
8340 نظرسنجی (Poll Votes) توضیحات 199,000  تومان 5000/100 فعال
[elementor-template id="897"]
تلگرام
اینستاگرام
پشتیبانی در پیام رسان ها
اعلان ها
اطلاعیه جدیدی وجود ندارد